Se temos algo claro é que gobernamos para as persoas. Resolver os seus problemas e axudar a acadar o seu benestar é o que nos move.
Ferrol ten que ser un #LugarDeTodas.