Non o leràs en grandes titulares, pero sí, é un feito:

Aprobado o plan de saúde e seguridade que da *inicio a obra da Praza de Armas*
Ferrolen común fai o traballo. Outros copian, minten e fan propaganda.