Non o leràs en grandes titulares, pero sí, é un feito:

1,4 millóns* destinados a rehabilitación de *Recimil*. Algo que ninguén fixo.
Ferrolen común fai o traballo. Outros copian, minten e fan propaganda.