A Industria é un motor económico para moitas comarcas galegas. Para defendela, saímos ás rúas xunto aos traballadores de Navantia na defensa de carga de traballo. :fist:🏽