Segueremos reclamando xustiza e reparación para #JoseCouso vítima dun crime de guerra do que EEUU aínda non respostou 16 anos despois.