photo_2016-08-21_16-09-53-720x480cl

A Coruña

 1. Antón Sánchez García
 2. Luca Chao Pérez
 3. José Manuel Lago Peñas
 4. Magdalena Barahona Martín
 5. Francisco Pancho Casal Vidal
 6. Flora María Miranda Pena
 7. Xan Xove González
 8. Mariló Candedo Gunturiz
 9. Carlos Palacios Suárez
 10. Lorena Dapena
 11. Daniel Alejandro Calvete Suárez
 12. Iria Otero Romero
 13. Gonzalo Rodríguez Rodríguez
 14. María Antonia Trillo Blanco
 15. Xosé Xabier Ron Fernández
 16. Vanessa Vidal Freire
 17. Enrique Costas Bastero
 18. Sara Torreiro Rodríguez
 19. Borja San Ramón Tizón
 20. Dores Torrado Ares

 

Lugo

 1. Luis Villares Naveira
 2. Paula Vázquez Verao
 3. Víctor Andrés Álvarez Arias
 4. María Isabel García Díaz
 5. José Manuel “Josito” Pérez Afonso
 6. María Victoria Esteban Riesco
 7. Bernardo Fraga Galdo
 8. Natalia Prieto Fernández
 9. Ildefonso Piñeiro Díaz
 10. Vanessa Somoza Domíguez
 11. Marcos Besada Álvarez

 

Pontevedra

 1. Carmen Santos Queiruga
 2. Marcos Cal Ogando
 3. Eva Solla Fernández
 4. Juan J. Merlo Lorenzo
 5. Paula Quinteiro Araújo
 6. Xoan Hermida González
 7. Julia Torregrosa
 8. Mariano Abalo Costa
 9. Noemí Martínez González
 10. Juan Manuel Fajardo Recouso
 11. Mar Blanco Casais
 12. Marcelo Armendáriz Gil
 13. María Consuelo Martínez García
 14. Constantino Cordal Rodríguez
 15. Sandra Pesqueira Pérez
 16. Manuel González Moreira
 17. Alhambra Martínez Cubillo

 

Ourense

 1. Ánxeles Cuña Bóveda
 2. David Rodríguez Estévez
 3. María Eva Gutiérrez Fernández
 4. Xosé Manuel Pérez Bouza
 5. Manuela Pérez Pérez
 6. Ares Jiménez Soria
 7. Rita González Pérez
 8. Carlos Miguélez Soto
 9. Alba Menor Doval
 10. Jorge Lorenzo Vilas
 11. María Sofía Díaz Gómez

 

Os cinco últimos postos das candidaturas das circunscricións da Coruña e Pontevedra, e os 3 últimos das de Lugo e Ourense, resérvanse para ser designadas entre persoas de significada traxectoria e relevancia simbólica no tecido social e político do País, persoas que serán escollidas pola Coordinadora Provisional de En Marea.

Resultado máis polo miúdo (aquí)