Suso Basterrechea

11986916_10203553270071912_896798973066382686_n

Concelleiro delegado titular da Área de Cultura e Educación, Universidade, Deportes, Turismo e Festas.

De carácter enunciativo:

Atribucións:

Festivais e espectáculos públicos; actividades culturais e artísticas, museos, bibliotecas e Festas.

Educación non universitaria, programas educativos e, en xeral, o servizo municipal de educación.

Fomento e promoción de políticas que permitan a implantación de novas titulacións medias e superiores e, en xeral, desenvolvemento do Campus Universitario acorde coas necesidades da cidade.

Competencias en relación á educación universitaria.

 Educación física e actividades deportivas en xeral.

Promoción de infraestructuras e actuacións municipais que faciliten o desenvolvemento turístico do Concello en todo o relativo á promoción turística de Ferrol e o seu contorno a todos os niveis.

Ferrol, 1968

Licenciado en Belas Artes e profesor de secundaria.

Artista Plástico.

Contacto: sbasterrechea@ferrol.es

Redes: image @susobaster   F_icon.svgfacebook

Advertisements