Esther Leira Penabad

ester leiraConcelleira Delegada Titular de Obras, Vivenda e Rehabilitación e Medio Ambiente.

Atribucións:

De carácter enunciativo:

Atribucións:

Vivenda, rehabilitación, obras públicas en xeral.

Conservación e mellora do Medio Ambiente con atención especial ó mantemento dos recursos naturais, o incremento da masa arbórea forestal e a preservación do litoral.

Traballadora na Administración Local e sindicalista

Redes: F_icon.svg facebook

Advertisements