Saínza Ruíz Ferreño

FuIR6urW

Concelleira Delegada Titular da Área de Mocidade, Benestar Social, Igualdade e Muller

Área de Mocidade, Benestar Social, Igualdade e Muller

De carácter enunciativo:

Atribucións:

En materias relativas a servicios sociais e de promoción e reinserción social, tales como axudas sociais, actividades de fomento e protección de menores, terceira idade e loita contra a drogadicción, dependencia, intervención social, vivendas sociais, oficina de desafiuzamentos.

 En materia de Muller e Igualdade.

 En materia de Inmigración e minorías Étnicas

Competenias en materia de Mocidade.

Estas atribucións serán levadas a cabo pola Concelleira Delegada Titular da Área de Mocidade, Benestar Social, Igualdade e Muller, dona Sainza Ruíz Ferreño.

 

(Ferrol, 1990) Diplomada en Fisioterapia pola Universidade da Coruña (2008-2011). Graduase en Fisioterapia no ano 2012 na UDC ao tempo que cursa o Posgrado de especialización, ano no que comeza a traballar como Fisioterapeuta. No ano 2015, obtén o Mestrado Oficial en investigación en Crecemento, pola facultade de Mediciña da USC namentres compaxina o seu traballo como fisioterapeuta. Decide implicarse en política no ano 2012 despois de ter contactado co cooperativismo xuvenil na contorna artística e cos novos movementos sociais de unidade popular. Última ocupación: fisioterapeuta.

Redes:  F_icon.svg  Facebook  image  @SainzaRuiz‪

Advertisements