Non o leràs en grandes titulares, pero sí, é un feito:
*IV Fase de cruce de peóns*.
Facendo unha cidade accesible para todas.
Ferrolen común fai o traballo. Outros copian, minten e fan propaganda.