O Grupo Municipal de Ferrol en Común,  presentará no vindeiro Pleno da Corporación Municipal unha moción dirixida ao apoio a persoas migrantes e refuxiadas. Manifestamos a nosa solidariedade cos milleiros de persoas que tentan entrar na Unión Europea fuxindo das guerras, a explotación e a fame. Debido a isto, na actualidade, estase producindo o maior movemento de poboación desde a Segunda Guerra Mundial, ante a pasividade das autoridades europeas que non puxeron en marcha medidas para facilitar a chegada segura e a correcta acollida destas persoas.
Refuxiados sirios camiño de Europa
As situacións creadas pola impermeabilización e o peche de fronteiras únense ao fracaso dos plans de readmisión, poñendo en perigo a vida das persoas migrantes e refuxiadas. Tras o tempo trascurrido,España só acolleu a 18 persoas procedentes das cotas de reubicación e reasentamento, das 17.000 persoas refuxiadas ás que se comprometera. Ao mesmo tempo, o espazo europeo de libre circulación esborrállase e non deixan de medrar os discursos xenófobos en toda a Unión Europea.O acordo entre a Unión Europea e Turquía é unha pata máis deste modelo, e non garante de ningunha maneira a chegada segura e o cumprimento dos dereitos das persoas que ven obrigadas a abandonar os seus fogares; ao contrario, ponas en maior risco.
Se non se habilitan vías de acceso legais e seguras, seguirase obrigando ás persoas a xogarse a vida no Mediterráneo e o Exeo, onde o ano pasado morreron máis de 3.000 persoas. A recente decisión de militarizar as nosas fronteiras marítimas con buques da OTAN non fai senón aumentar o risco ao que se enfrontan persoas migrantes e refuxiadas.
No Mediterráneo e o Exeo, onde o ano pasado morreron máis de 3.000 persoas
Por este motivo, o Concello de Ferrol adhírese á rede de cidades refuxio e préstase a acoller persoas refuxiadas no municipio de Ferrol, en coordinación co Goberno de España, o Goberno autonómico, a FEMP, a Unión Europea e as entidades colaboradoras. Entre outros puntos da devandita moción, FeCquere reiterar o ofrecemento e colaboración como Cidade Acolledora de Refuxiados, poñendo a súa disposición as instalacións e articular a través de Servizos Sociais a colaboración necesaria coas entidades e institucións interesadas as políticas para a súa recepción e acollidas. Facendo efectiva o compromiso adquirido polo goberno de España no acollementos das persoas refuxiadas, instando a UE, aos seus estados membros e ao Goberno de España que habilite vías legais  e seguras que garantan o acceso ao dereito ao asilo reforzando o programas de reasentamento, activando políticas de concesión de visados humanitarios e poñenedo en marcha novos mecanismos non militarizados de xestión dos fluxos migratorios en Europa, e polo tanto en España, abordando as causas que provocan os desprazamentos forzados.
Refuxiados sirios esperan na súa fronteira cruzar a Turquía
Nesta moción defendemos tamén que é preciso eliminar a esixencia do visado de tránsito para aquelas persoas que procedan de países en conflito e facer realidade a Directiva Europea de Protección Temporal activando o mecanismo contemplado para facer fronte a emerxencias humanitarias.